نمایش دادن همه 22 نتیجه

Show 20

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ ذغالی

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ سبز

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ طوسی

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ طوسی

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ کرم

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دو نفره مخمل 9 تیکه مدل ژینا رنگ نسکافه ای

7,680,000 تومان
ست کامل شامل 9 تیکه 1 عدد روتختی طرحدار پر شده با الیاف 240×250 (5±) سانتی‌متر 1 عدد روتختی پنبه دوزی چهارفصل 1 عدد ملحفه تشک کشدوز 180×200 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش طرحدار 50×70 +5 (2±) سانتی‌متر 2 عدد روبالش ست شده با روتختی چهارفصل 50×70 +5  (2±) سانتی‌متر 2 عدد کوسن تزئینی پر شده (یک عدد مربع 45×45 و یک عدد مستطیل 35×55 سانتی متر)

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح AZRA رنگ صورتی

5,980,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح AZRA رنگ طوسی تیره

5,980,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح AZRA رنگ کرم

5,980,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ سبز

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ صورتی

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ طوسی

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ کرم

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ مشکی

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره شانل مخمل برند کاردلن طرح DEMI رنگ نسکافه ای

5,880,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره مخمل برند کاردلن طرح DELSA رنگ سفید

5,380,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره مخمل برند کاردلن طرح DELSA رنگ صورتی

5,380,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره مخمل برند کاردلن طرح DELSA رنگ نسکافه ای

5,380,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

روتختی دونفره مخمل برند کاردلن طرح DELSA رنگ نقره ای

5,380,000 تومان
ست کامل شامل 8 تیکه لحاف سوپر کینگ 260*240 ملحفه تشک 200*180+30 روبالش 70*50+5 دوعدد روبالش 70*50 دوعدد کوسن پر شده 2 عدد

ست روتختی دونفره برند کاتن باکس ترک مدل Platinium delma gri

12,800,000 تومان
روتختی 11 تیکه ترک برند معروف کاتن باکس کاور لحاف 220*200 روتختی 250*230 روبالشی 6 عدد ملافه تخت پتو طرح برجسته

ست روتختی کاوری دونفره برند کاتن باکس ترک مدل NATURE رنگ آبی

5,280,000 تومان
روتختی 5 تیکه ترک برند معروف کاتن باکس کاور لحاف 220*200 روتختی پیکه 250*230 2 عدد روبالشی ملافه تخت

روتختی عروس

اتاق خواب جایی است که ما بعد از یک روز کاری خسته کننده در آن استراحت می کنیم. یک اتاق خواب هماهنگ و آرامش بخش به ایجاد احساسات مثبت کمک می کند. تخت خواب عروس و داماد مکانی مهم برای پیوند عاطفی میان آنها است. از این رو انتخاب روتختی مناسب اهمیت بالایی دارد. باید اضافه کرد که تشک هم برای استراحت کافی بسیار اهمیت دارد که بهترین آنها تشک رویا هستند. چیدمان اتاق خواب و هماهنگی روتختی با این چیدمان باید با دقت زیادی انجام شود. اگر به دنبال خرید روتختی عروس هستید، نکات مربوط در انواع روتختی و نحوه انتخاب آن را در ادامه مطلب بخوانید. همچنین برای دیدن مدل های دیگر روتختی میتوان به سایت خرید روتختی مراجعه کنید.

خرید روتختی عروس

خرید وسایل عروسی، از جمله روتختی عروس مرحله ای ضروری برای شروع یک زندگی تازه است. روتختی کالایی مهم در نما و زیبایی اتاق خواب بوده و می تواند بر احساسات زوج تاثیر بگذارد. یک خواب شبانه خوب می تواند همه چیز را تغییر دهد. این مسئله بر روحیه زوج و دیدگاهشان نیز تاثیر دارد. برخورداری از خواب باکیفیت برای همگان مهم است. ملحفه هایی که شما روی آن دراز می کشید و روتختی که استفاده می کنید، در ایجاد این کیفیت، نقش اساسی ایفا می کنند. وجود طیف وسیع طرح ها و الیاف، ممکن است انتخاب را برای شما دشوار کند. در این مقاله به نحوه انتخاب مواردی نظیر رنگ روتختی، کیفیت، مواد و شیوه شستشوی آن می پردازیم.

روتختی عروس برای جهیزیه

روتختی مناسب برای جهیزیه

رنگ روتختی عروس

رنگ تاثیر زیادی روی احساسات و خلق و خوی افراد دارد. بنابراین باید رنگ روتختی را متناسب با احساسات خود و شریک زندگیتان انتخاب کنید. سعی کنید یک هماهنگی عاطفی بین خودتان بیابید. رنگ ها باید به گونه ای انتخاب شوند تا استرس شما را کاهش داده و با سلیقه هر دو نفر سازگار باشند. شما نیاز دارید پیش از به خواب رفتن حس آرامش و راحتی داشته باشید. بنابراین در انتخاب رنگ تنها به زیبایی آن توجه نکنید.

انواع روتختی عروس

روتختی ها در جنس ها و طرح های متنوعی عرضه می گردند. متریال روتختی عروس علاوه بر راحتی باید شیک و جذاب باشد. برخی انواع روتختی عبارتند از:

روتختی عروس ساتن

ملحفه های ساتن بسیار مجلل هستند و ظاهری جذاب و چشمگیر دارند. این روتختی، زیبایی منحصر به فردی به اتاق می بخشد و احساس لطافت و نرمی را تداعی می کند. این متریال برای گره نخوردن موها و پوست نیز بسیار مفید می باشد. البته اتو کردن این نوع روتختی حائز اهمیت است. در غیر این صورت ممکن است مچاله به نظر برسند.

روتختی عروس اسپرت

برای کسانی که به طرح های ساده تر و غیرتجملی تر علاقه دارند، روتختی های اسپرت ارائه شده اند. اینها به راحتی با هر چیدمانی هماهنگ می شوند. روتختی های اسپرت با طرح و رنگ های متنوعی در بازار موجود هستند. از این رو افراد با هر سلیقه ای را به سمت خود جذب می کنند.

روتختی عروس کلاسیک

روتختی های طرح کلاسیک بیشتر حالت سلطنتی دارند. این مدل ها در رنگ ها و طرح های کلاسیک عرضه می شوند. متریال این نوع کلاسیک اغلب از روتختی مخمل، ساتن و ابریشم است. انتخاب این روتختی برای هماهنگی با یک چیدمان لوکس ایده خوبی به نظر می رسد. تنوع رنگی در اینها کمتر بوده و به طور معمول در رنگ های خنثی نظیر کرم، طلایی، قهوه ای و … موجود هستند.

روتختی کلاسیک سفید رنگ برای عروس

روتختی خرید عروس

کیفیت و متریال روتختی عروس

انتخاب متریال رختخواب و روتختی عروسی بسیار مهم است. زوج ها در اغلب موارد، به رنگ ها و الگوها توجه می کنند، اما مهم ترین عامل یعنی متریال را از یاد می برند. این فاکتور برای داشتن خوابی راحت ضروری است. توصیه می کنیم پتو و روتختی هایی از جنس پنبه یا ابریشم را در اولویت قرار دهید. آنها قابلیت جذب عرق خوبی دارند، برای پوست ایمن هستند و به سرعت کهنه نمی شوند.

چند نکته در مورد اتاق عروسی فنگ شویی

قوانین چیدمان اتاق خواب در فنگ شویی به شرح زیر است:

  • متریال تخت باید از چوب طبیعی انتخاب شود، تا حس صلابت و مجلل بودن ایجاد کند.
  • روتختی و ملحفه ها باید به رنگ های متناسب با زوجین باشد، تا زندگی زن و شوهر شادتر شود.
  • از قرار دادن تخت عروسی روبروی پنجره ها و درها خودداری کنید. چنین چیدمانی فعالیت های زوجین را غیرطبیعی نشان داده و بر سلامتی تاثیر دارد.
  • از قرار دادن تخت در جهت باخ هو نیز اجتناب نمایید.
  • تخت عروسی را در مجاورت یک دیوار صاف قرار دهید، تا حس ثبات را به ارمغان آورید.
  • برای هارمونی بهتر زوجین، در کنار تخت، گلدان یا کریستال با شکل کودک زودیاک بگذارید.

جنس پارچه روتختی عروس

به طور کلی پارچه های روتختی در جنس های متنوع، با دوام و قیمت متفاوت وجود دارند. به عنوان مثال ملحفه های پنبه ای یکی از انواع محبوب به شمار می آیند. روتختی کتانی از پنبه ضخیم تر بوده و رطوبت را جذب می کند. برای ایجاد حس گرما و نرمی در زمستان ملحفه های فلانل بسیار مناسب اند. روتختی ساتن جلوه ای براق و لوکس به تخت خواب می دهد. اگر به دنبال جنسی با دوام بیشتر و قیمت پایین تر هستید، روتختی های پلی استر را بررسی کنید. روتختی های تنفسی از جنس بامبو نیز به صافی ابریشم و قیمتی ارزانتر قابل تهیه اند.

نحوه شستشوی روتختی عروس

همیشه برای شستن کالاهای جدید، برچسب مراقبت و دستورالعمل های آنها را بررسی کنید. همچنین هنگام خرید از فروشنده در این مورد سوال بپرسید. ملحفه های تیره تر باید در آب سرد و به تنهایی شسته شوند. انواع 100% پنبه را می توان در آب گرم به همراه رنگ های مشابه شست. برای حفظ نرمی ملحفه ها از نرم کننده استفاده کنید. روتختی را جدا از سایر لباس ها، حوله ها و کالاهای پلی استری بشویید. به خاطر داشته باشید با رعایت نکات شستشو می توانید دوام کالای خود را تضمین کنید.

خرید و قیمت روتختی عروس در دیاموند هوم

خرید وسایل عروس به ویژه روتختی اگرچه هیجان انگیز و لذت بخش است اما می تواند سردرگم کننده نیز باشد. یافتن فروشنده ای معتبر که کالاهای باکیفیت و تنوع زیادی داشته باشد، آسان نیست. دیاموند هوم در این راستا به یاری شما آمده است. شما می توانید تنوع بالایی از انواع روتختی عروس را با قیمت مناسب در دیاموند هوم پیدا کنید.

 

دیاموندهوم

 

سوالات متداول

  • روتختی عروس را از کجا بخرم ؟

شما میتوانید روتختی عروس را از دیاموندهوم مرجع کالای خواب خریداری کنید همینطور روتختی مخمل در انواع رنگ و طرح موجود است.

  • محصولات دکوراتیو در زیبایی اتاق عروس چقدر تاثیر دارد؟

محصولات دکوراتیو یکی از المان های بسیار مهم در دکوراسیون اتاق خواب عروس است چرا که جزئیات است که میتواند ما را متمایز از دیگران کند .